Contacteer onsmode_edit
Home  /  Solutions  /   SEPA

SEPA


SEPA (Single Euro Payments Area) werd geïntroduceerd om de gefragmenteerde Eurepese betalingsmarkt te uniformiseren vermits alle landen hun eigen betaalproducten, wetgeving en standaarden hadden hetgeen competitie en efficientie verhinderde. Met de komst van SEPA biedt EPBF twee nieuwe producten aan:

Maar SEPA gaat niet alleen over het veranderen van de manier waarop betalingen worden verwerkt, het is een opportuniteit om veel van de uitdagingen die bedrijven nu meemaken, zoals het beheren van risico's, het optimaliseren van de liquiditeit en het verhogen van de efficiëntie van de financiële supply chain aan te pakken.
De belangrijkste voordelen van SEPA zullen bekomen worden door bedrijven die kiezen voor een geïntegreerde aanpak van de financial supply chain. Door de order-to-cash en purchase-to-pay processen nauwgezet te alligneren zal er minder werkkapitaal nodig zijn. Dit zal resulteren in meer beschikbare middelen om uw strategische activiteiten te financieren en zal uw financieringskost doen dalen.
Samengevat, SEPA stelt u in staat om uw bankrekeningen in euro te rationaliseren, kosten te verlagen, reconciliatie te vergemakkelijken, liquiditeit te optimaliseren en zorgt ervoor dat risico's effectiever geïdentifieerd en gemanaged worden.

De efficiëntie van de financial supply chain verhogen


SEPA biedt een coherente set van formaten (XML ISO 20022) die de basis kunnen vormen voor de communicatie doorheen de financial cycle. Dit zal ervoor zorgen dat bedrijven hun processen kunnen integreren zonder verlies aan informatie. Door gebruik te maken van deze gestandardiseerde formaten kunnen bedrijven lokale formaten elimineren hetgeen een gecentraliseerde A/P en A/R bevorderd.
Daarenboven biedt SEPA enkele features die direct leiden tot een efficientere supply chain.
Voorbeelden:

  • Vermindering van de verwerkingstijden voor inkomende en uitgaande betalingen
  • Uitwisseling van informatie op een betrouwbare en consistente wijze: informatie van de opdrachtgever en begunstigde met een unieke referentie worden end-to-end doorgegeven hetgeen reconciliatie vergemakkelijkt
  • Het oorspronkelijke bedrag zal worden overgeschreven zonder dat er transactiekosten in mindering worden gebracht hetgeen reconciliatie vergemakkelijkt
  • Geautomatiseerde "exception handling" leidt to minder manuele interventies

Risico's beheersen


SEPA biedt bedrijven op verschillende vlakken de opportuniteit om hun risico's effectiever te beheersen:

  • Operationeel risico: Gefragmenteerde uitgaande en inkomende betalingsstromen verspreid over verschillende locaties leidt tot minder visibiliteit, inconsistente processen en het suboptimaal gebruik van technologie.Bancaire communicatie dient gekopieerd te worden over verscheidene locaties zodat controle over gebruikers toegangen en beveiligingsrechten bemoeilijkt wordt. SEPA biedt uniforme en gestandaardiseerde uitgaande en inkomende betalingen aan doorheen Europa. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun operationeel risico beter kunnen beheersen.
  • Liquiditeitsrisico: het creëren van een geconsolideerde kaspositie en het effectief beheren van uw liquiditeit is een uitdaging waarme all bedrijven worden geconfronteerd. SEPA helpt u om uw kaspositie te optimaliseren, uw liquiditeitsrisico te verminderen en uw cashoverschotten te benutten zodat de financieringskost verlaagd kan worden.


Voor meer specifieke informatie over onze oplossingen verwijzen we u graag door naar uw Sales Representative.