mode_editContacteer ons
Home  /  Solutions  /   SEPA Direct Debit (SDD)

Belangrijkste kenmerken

  • Twee types: Core en Business-to-Business (B2B)*.
  • Zowel recurrente als éénmalige inningen zijn mogelijk.
  • De schuldenaar moet een SEPA mandaat ondertekenen dat door de schuldeiser wordt aangeleverd.
  • Het beheren en bewaren van de mandaten valt onder de verantwoordelijkheid van de schuldeiser.
  • Schuldeiser ID is verplicht (een SEPA wijde unieke identificatie van de schuldeiser). De schuldeiser ID wordt aan de schuldeiser bezorgd wanneer hij het SEPA domiciliëringscontract ontvangt.
  • Het formaat om SDD te innen is SWIFT XML – ISO 20022.
  • Een pre-notificatie moet 14 dagen voor de vervaldag verzonden worden door de schuldeiser naar de schuldenaar tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.
  • Uitzonderingen worden behandeld via R-boodschap
  • IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code) zijn de enige aanvaarde rekening en bank identificaties voor SEPA transacties.
  • Als algemene regel geldt: Vervaldag = Settlement date = dag van debitering.

* De SEPA domiciliëring B2B is een optioneel product en wordt niet door alle banken ondersteund. Hierdoor zijn niet alle banken bereikbaar met een SEPA domiciliëring B2B.